Etriplus ontwikkelt windpark Greenport Venlo

Initiatiefnemer Etriplus ontwikkelt samen met de Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk Energie het Windpark Greenport Venlo.

De realisatie van het windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73 is een stap dichterbij. De colleges van B & W van Venlo en Horst aan de Maas stemden in met de start van de zogeheten m.e.r.-procedure, waarin verschillende alternatieven voor de inrichting van het plangebied worden onderzocht. De ontwikkeling levert een bijdrage aan de productie van duurzame energie in onze regio. De windmolens moeten samen circa 30 megawattpiek energie produceren; genoeg om ongeveer 21.000 huishoudens van energie te voorzien.

Een belangrijke doelstelling van het Greenport-project is dat het windpark ook leidt tot maatschappelijke meerwaarde. Burgers moeten kunnen meedelen in het windpark en ook kunnen profiteren van windenergie en de financiële revenuen die het oplevert. Bedoeling is een deel van de opbrengsten in te zetten voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving en voor de betrokken gemeenschappen.

De realisatie van het windpark heeft impact op de woon- en leefomgeving van direct omwonenden. Om alle belangen zorgvuldig af te kunnen wegen, worden in een milieueffectrapportage (MER) verschillende inrichtingsalternatieven onderzocht. De procedure hiervoor wordt nu opgestart.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!