Europese hoogspanningsnetbeheerders ontwikkelen North Sea Wind Power Hub

TenneT TSO (NL), Energinet.dk (DK) en TenneT TSO (D) ondertekenen een overeenkomst waarmee de hoogspanningsnetbeheerders een samenwerking aangaan voor de verdere ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. TenneT presenteerde zijn visie op de North Sea Wind Power Hub in juni vorig jaar. De samenwerking met Energinet.dk is een volgende stap richting uiteindelijke realisatie van een North Sea Wind Power Hub rond 2050, die sterk bij zal dragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (COP21).

Gesprekken met andere potentiële partners zijn gaande. Het betreft hier niet alleen andere Transmission System Operators (TSO’s) uit Noordzee-landen (Noorwegen, Groot-Brittannië en België), maar ook andere (infrastructuur) ondernemingen. Het doel is om met meerdere partijen tot een consortium te komen dat de North Sea Wind Power Hub gaat realiseren.

Met de ontwikkeling van de North Sea Wind Power Hub willen TenneT en Energinet.dk de energietransitie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in het plan ligt de aanleg van één of meerdere zogenoemde Power Link-eilanden met interconnecties naar de Noordzeelanden, midden in de Noordzee (Doggersbank), waarop vele windparken (circa 70.000 – 100.000 megawattpiek) kunnen aansluiten; van waaruit distributie en transport van windenenergie via gelijkstroomverbindingen plaats kan vinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken; waarbij de transportkabels ook gelijk functioneren als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen. Deze zogenoemde Wind Connectors maken, naast transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen, ook internationale stroomhandel tussen die landen mogelijk; op een locatie waar het hard en veel waait, de windcondities dus optimaal zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!