Overheid moet knelpunten voor windenergie verwijderen

AMSTERDAM –  De overheid moet bestaande knelpunten in het beleid verwijderen om ervoor te zorgen dat er toch 6000 megawatt aan windenergie op land wordt geïnstalleerd in 2020.

Windmolens op een heuvelkamDit valt te lezen in de Structuurvisie Windenergie op het land van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Volgens de onderzoekers zijn er nog vooral problemen bij de herstructurering van bestaande windparken. Verder leveren radars, waterkeringen en andere infrastructuur problemen op.

Op dit moment is ongeveer 2100 megawatt aan windenergie op land gebouwd in Nederland. Dat betekent dat er nog ongeveer 4000 megawatt moet worden bijgebouwd om de doelstelling te halen.

Krachtigste turbine die er is

Als wordt uitgegaan van de krachtigste turbine die er is, een 7,5 MW-turbine, is er nog minstens 120 vierkante kilometer nodig om deze windmolens een plaats te geven. De meest gebruikte turbines hebben juist maar een vermogen van rond de 3 MW.

Volgens de commissie blijft het al met al onzeker of het doel van 6000 megawatt gehaald wordt. De commissie adviseert daarom de overheid een duidelijke onderbouwing te maken hoe de doelstelling wel wordt gerealiseerd. Ook moet het kabinet duidelijkheid geven over de doelen voor windenergie na 2020.

Lees hier het complete rapport

Gerelateerde artikelen

Foto copyright: Juwi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!