Rijk nodigt windbedrijven uit voor onderzoek economische impact

Het ministerie van Economische Zaken nodigt windbedrijven uit om deel te nemen aan het onderzoek naar de economische impact van de Nederlandse windenergiesector. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Motivaction en CE Delft.

Het ministerie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben in samenwerking met een aantal stakeholders (IRO, NWEA, Havenbedrijf Rotterdam, TKI Wind op Zee, CBS) opdracht gegeven voor dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Motivaction en CE Delft.

Deelname is essentieel om te komen tot een realistisch en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de sector, de economische cijfers, en de toekomstverwachtingen.

Het onderzoek beoogt betrouwbare cijfers te genereren die kunnen worden gebruikt voor het monitoren van de windenergiesector en voor het evalueren en het verbeteren van het beleid op het gebied van windenergie. Voor bedrijven biedt het onderzoek daarnaast de mogelijkheid om hun eigen resultaten en verwachtingen te vergelijken met de sector.

Aanmelding voor deelname aan het onderzoek via de volgende link. Tot en met 5 juni heeft men de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen. Anonimiteit en privacy zijn gegarandeerd. De gepresenteerde onderzoeksresultaten zullen op geen enkele wijze te herleiden zijn tot individuele bedrijven.

Motivaction International uit Amsterdam en CE Delft zullen dit onafhankelijke onderzoek uitvoeren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!