Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind: inloopavond windmolens druk bezocht

Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind hebben deze week een drukbezochte inloopavond over de 3 windmolens georganiseerd die zij mogelijk willen realiseren langs het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde.

Waterschap Rijn en IJssel ging met bewoners het gesprek aan, als onderdeel van de verkenning of en hoe een windmolen op de dijk bij de waterzuivering, ten zuiden van het Twentekanaal, mogelijk is. Deze locatie valt binnen het zoekgebied van IJsselwind. Het waterschap heeft nog niet besloten of het de windmolen wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke (vergunningen), technische en financiële aspecten van deze en andere locaties. Naast Zutphen zijn er nog 3 mogelijke locaties voor windenergie in het werkgebied van het waterschap: Duiven, De Pol (Etten) en Olburgen. Alle locaties worden nu verkend. In 4 locatieplannen worden alle aspecten op rij gezet in, zodat het algemeen bestuur van het waterschap in haar openbare vergadering van 14 maart kan besluiten of en zo ja, waar een vervolgtraject ingezet wordt. Meer info vindt u op de website van het waterschap.

In de maand februari voeren de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen een draagvlakonderzoek uit naar de plannen van IJsselwind.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!