Windenergie grote winnaar in groeiende groenestroommarkt

Windenergie is de grote winnaar in de groenestroommarkt; de totale vraag naar groene elektriciteit blijft groeien. Dat blijkt uit de door CertiQ gepubliceerde jaarstatistieken over 2016.

Er zijn in 2016 voor meer dan 48 terawattuur aan certificaten afgeboekt. Dit is een groei van 10 procent ten opzichte van het vorige recordjaar 2015 (42,7 terawattuur).

De vraag naar windenergie is enorm gegroeid met 9 terawattuur: een toename van ruim 70 procent ten opzichte van 2015. De import van elektriciteit uit wind met garantie van oorsprong  (GvO) volgde dit patroon, en kwam uit op 15,8 terawattuur. Dit ten koste van energie opgewekt met buitenlandse waterkrachtcentrales.

De totale import van garanties van oorsprong groeide ook en kwam uit op 37,5 terawattuur in 2016 ten opzichte van 34,3 terawattuur in 2015. Daarbij valt vooral de toename van import van certificaten uit Italië en Denemarken op. Ook de uitgifte van garanties van oorsprong is in 2016 gegroeid: van 13,1 terawattuur in 2015 naar 14,4 terawattuur. Er werd vooral meer elektriciteit geproduceerd uit wind. In 2016 is het geregistreerde vermogen voor wind op land en op zee in Nederland gegroeid tot boven de 4 gigawattpiek.

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van Oorsprong uit te geven. In Nederland mogen alleen Garanties van Oorsprong worden gebruikt als bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!