Overheden wijzen 11 grote windgebieden aan

AMSTERDAM – Kabinet en provincies hebben 11 gebieden uitgekozen waar mogelijke tegen 2020 grote windparken moeten komen te staan.

Windmolens bij de Eemshaven in Groningen Dit blijkt uit de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land die het minister van Economische Zaken onthulde.

Flevoland gaat naar verwachting het meeste plek bieden aan windmolens. De provincie gaat in zijn geheel 1370 megawatt aan windturbines huizen.

Kleinere windparken

Alle 11 gebieden zijn: Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer-Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

De provincies moeten zelf nog gebieden aanwijzen waar windparken met een vermogen van minder dan 100 megawatt moeten komen. De doelstelling is om in 2020 6.000 megawatt aan windenergievermogen te hebben in Nederland. Hiermee moeten jaarlijks 4 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien.

Gerelateerde artikelen

Foto copyright: IIVQ / Tijmen Stam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!