Windmolens op zee

Groene energie is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. En dat is niet zonder reden uiteraard want de klimaatverandering neemt in een rap tempo toe. Dit heeft grote consequenties voor de toekomst van de aarde. En als we willen dat de aarde nog lang gezond blijft dan is het belangrijk dat er duurzamer met de aarde omgegaan wordt. En daarom is er steeds meer aandacht voor groene energie. Een van de groene vormen van energie is windenergie en om veel energie te generen zijn er windmolens op zee geplaatst, maar hoe werkt dat nu precies?

Duurzame, groene energie opwekken

Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen zijn er meerdere vormen van duurzame energie opwekken. Zo heb je bijvoorbeeld zonne-energie, bio-energie, water-energie, energie uit aardmassa en energie uit biomassa en dan natuurlijk ook windenergie. Met name windenergie heeft een grote sprong genomen op het gebied van groene en duurzame energie.

Het doel van Europa is om in 2035 heel Europa van het gas af te hebben en zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. Mede om deze redenen wordt er dan ook flink geïnvesteerd in verduurzaming. Denk aan subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen maar ook het invoeren van CO2 belasting. Forse en drastische maatregelen om het klimaatprobleem een halt toe te roepen.

Woningeigenaren worden ook min of meer gedwongen om te gaan investeren in verduurzaming. Bij nieuwbouwwoningen is dit al verplicht en bij grootschalige verbouwingen ook. Er zijn diverse manieren om de woning duurzamer te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of het gebruik van een hybride cv ketel.

Windmolens op de Noordzee

Op de Noordzee zijn meerdere windparken te vinden. De Nederlandse Rijksoverheid heeft de plekken voor deze windmolens bepaald. Hier is uiteraard zorgvuldig over nagedacht. Er is vanuit de bevolking namelijk veel kritiek geweest op het plaatsen van de windmolens in de zee. Men was bang dat dit ook gevolgen zou hebben voor de flora en fauna en ook het uitzicht op zee.

Het eerste windpark werd geopend in 2007 bij het windpark, Egmond aan Zee. Daarna kwamen de windparken Luchterduinen, Prinses Amalia en Gemini erbij. En dan is de bedoeling dat er in 2030 bijna een verdubbeling plaats vindt over de productie van windenergie.

Waarom windenergie?

Europa wil dat in 2030 alle energie uit duurzame bronnen gewonnen wordt. Dit om de CO2 stoot terug te dringen en de klimaatverandering een halt toe te roepen. Windenergie is een belangrijke speler in deze duurzame bronnen omdat er bijna altijd wind is. De enige momenten dat er op zee vaak geen wind is dat is in de zomer.

Qua land heeft Nederland dan ook een gunstige ligging, de Noordzee is ideaal gelegen om windparken te bouwen. Dat heeft te maken met de haven en industriële bouw, de waterdiepte en de aanwezigheid van wind. Ook is het een van de meest goedkope manieren van energie opwekken. Dus ook het kostenplaatje is interessant.

Want niet alleen het aanschaffen en installeren van zonnepanelen of een hybride cv-ketel is belangrijk maar ook de bronnen waar deze installaties hun energie vandaan halen zijn belangrijk. En het is ook belangrijk dat we qua energie niet meer afhankelijk zijn van andere landen zoals de jarenlange afhankelijkheid van gas uit Rusland. Dat maakt je als land erg kwetsbaar.

De voordelen van windenergie

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen biedt windenergie dus diverse voordelen. Alle voor- en nadelen zijn door de Rijksoverheid goed tegen elkaar afgewogen om er zeker van te zijn dat men de juiste keuze ging maken. Want de energie mag dan goedkoop zijn, een windmolenpark plaatsen, dat is wel een flinke investering.

Maar er zijn meer redenen waarom windenergie zo ontzettend interessant zijn voor de Rijksoverheid.

  • Windenergie is goedkoop

Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie opwekken. Wind is namelijk gratis én we hebben meer dan genoeg wind in Nederland. Zeker op zee!

  • Windenergie raakt nooit op

Aardgas is een bron wat op den duur opraakt. Met wind zal dit nooit zo zijn. Wind is er namelijk altijd en dat maakt dat je van windenergie altijd zeker kunt zijn, en dat is wel een belangrijke factor.

  • Windmolens zijn CO2 vrij

Windenergie is een van de weinige vormen van energie waar absoluut geen CO2 uitstoot bij plaatsvindt. Mede daarom is windenergie een van de meest duurzame vormen van energie opwekken en zeer klimaatneutraal.

Nadelen van windenergie

Hoe mooi het allemaal ook klinkt maar er zijn ook nadelen aan windenergie. En daar is door de overheid ook zorgvuldig naar gekeken, want uiteindelijk bepaalt de overheid ook onze toekomst door maatregelen te treffen om de energie te verduurzamen. Niet alleen onze acties zoals hybride cv ketels of zonnepanelen plaatsen zijn belangrijk voor het omkeren van het klimaatprobleem.

Dus is het belangrijk om kritisch en zorgvuldig te kijken naar zowel de voor- als nadelen van windenergie.

  • Plaatsing van windmolens komt heel nauw

De plaatsing van windmolens komt erg nauw want niet overal kunnen windmolens op zee worden geplaatst. Zeker onze Noordzee is erg bedrijvig. Er is veel activiteit op de Noordzee waar ook rekening mee gehouden dient te worden. Denk aan de scheepvaart, de vissers, maar ook Defensie die op zee haar oefeningen houdt. Windmolens moeten deze activiteiten niet hinderen.

Daarnaast zijn bepaalde delen van de Noordzee te diep om een windmolen te plaatsen, dus je kunt een windmolen niet overal kwijt.

  • Onderhoud is prijzig

Je kunt je voorstellen dat het onderhouden van een windmolen op zee erg kostbaar is. Het is voor een monteur een spannende operatie om onderhoud te plegen, de onderdelen zijn duur en de locatie kan soms het werk lastig maken.

Windmolens op zee hebben de toekomst!

Ondanks de nadelen van de windmolens op zee wegen de voordelen zwaarder. En dat is ook begrijpelijk want de windmolens op zee zijn de meest vriendelijke en duurzame manier van energie opwekken en dragen bij aan een CO2 neutrale uitstoot. En uiteindelijk zullen we deze maatregelen moeten treffen om de wereld mooi, gezond en leefbaar te houden. 

Windenergie is daarom de energie van de toekomst. Eerlijke energie die geen schade veroorzaakt aan ons mooie planeet.