Wek zelf duurzame groene stroom op met zonnepanelen 

Als consument heb je niet alleen de mogelijkheid bewust groene stroom af te nemen bij een energieleverancier, die zich richt op het opwekken hiervan middels windmolenparken. Zelf kun je ook een stap in de goede richting zetten, door je eigen stroom op te wekken met bijvoorbeeld een oost west opstelling zonnepanelen. Het voordeel van zo’n opstelling, die zeer geschikt is voor onder meer platte daken, maakt dat je een groot deel van de dag zelf opgewekte groene stroom gebruikt in huis. Heb je een schuin dak? Ook in dat geval kun je voor iets als een oost west opstelling kiezen, door beide zijden van het dak met zonnepanelen te bedekken. 

Tip: een oost west opstelling met zonnepanelen is niet alleen interessant voor de platte daken op woningen. Ook bedrijfspanden lenen zich uitstekend voor het gebruik hiervan. Voor organisaties draagt de montage hiervan bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.

Betrouwbaar montagesysteem voor platte daken

Een oost west opstelling zoals in de inleiding van dit artikel bedoeld, wordt ontwikkeld op basis van een uiterst degelijk montagesysteem. Deze montagesystemen zijn robuust en sterk. Daarbij zijn ze eenvoudig toe te passen; ze zijn op slechts één manier in elkaar te zetten. Het in precies de juiste hoek monteren van zonnepanelen maakt dat het rendement hiervan zo optimaal mogelijk benut wordt. Het is precies om deze reden dat platte daken zich zo goed lenen voor het gebruik van zonnepanelen. Op een schuin dak is men sterk afhankelijk van de hellingshoek van het dak zelf. De universele klemmen van deze montagesystemen maken daarbij, dat ze met zonnepanelen van verschillende leveranciers gecombineerd kunnen worden.

Terugverdientijd van zonnepanelen neemt af

De afgelopen jaren zijn zonnepanelen flink doorontwikkeld, wat een positief effect heeft gehad op het rendement hiervan. Het maakt dat de terugverdientijd van zonnepanelen is afgenomen. Waar het voorheen al snel tien jaar duurde voordat je een investering in zonnepanelen had terugverdiend, ligt de terugverdientijd inmiddels op zo’n vijf tot zeven jaar. Er zijn verschillende tools waarmee je een indicatie kunt berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen op jouw dak. 

Logischerwijs is de exacte terugverdientijd afhankelijk van het rendement van de zonnepanelen, de weersomstandigheden gedurende de zomers en bijvoorbeeld de energieprijzen. Des te hoger de prijs voor grijze stroom, des te lager de terugverdientijd van de zonnepanelen. Het maakt dat de investering in zonnepanelen juist de afgelopen twaalf maanden zo interessant is geworden voor huishoudens.