Inschrijving op participaties windpark Westermeerwind geopend

De officiële aanbieding van participaties in Windpark Westermeerwind is gestart met de publicatie van de prospectussen van het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Windpark Westermeerwind verwacht omwonenden die financieel willen deelnemen in het windpark een rendement te kunnen bieden dat kan oplopen tot 10 procent.

Deelname in deze fondsen staat exclusief open voor alle inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Het Westermeerwind Leningenfonds krijgt een maximale omvang van 5 miljoen euro. Het fonds biedt 50.000 participaties aan met een waarde van 100 euro en vergoedt daarover in beginsel 6 procent rente per jaar. Inschrijving op het fonds is mogelijk vanaf een inleg van 500 euro. De rente op de participaties wordt jaarlijks uitgekeerd. Na 5 jaar worden de participaties afgelost. Als er meer belangstelling is voor de leningenparticipaties dan er beschikbaar zijn, worden de participaties naar rato van de inschrijving toegewezen.

Op verzoek van omwonenden biedt Westermeerwind 2 verschillende mogelijkheden aan om financieel deel te nemen in het windpark. Deelname kan met minder risicovolle leningenparticipaties met een vaste rente van 6 procent, en met aandelenparticipaties, die naar verwachting 8 tot 10 procent rendement bieden, maar ook meer risico dragen.

Het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds worden beheerd door Privium Fund Management (Privium), een Nederlandse beheerder van beleggingsfondsen, die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Windpark Westermeerwind is het grootste zogenaamde near-shorewindpark van Nederland. Het is gelegen in het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 megawatt en heeft een vermogen van 144 megawatt. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens of een derde van alle NS-treinen in Nederland.

Windpark Westermeerwind vormt samen met 2 andere windparken Windpark Noordoostpolder. Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland op land en wekt jaarlijks met 86 molens circa 1,4 miljard kilowattuur duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!