Gemeenteraad Goeree-Overflakkee verleent goedkeuring windpark Haringvliet

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft het bestemmingsplan Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee deelgebied zuid goedgekeurd. Daarmee staan voor Nuon de seinen op groen om het windpark te realiseren.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de opdracht van het Rijk en de provincie gekregen om 225 megawattpiek windenergie op het eiland te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, worden de komende jaren verschillende windparken gerealiseerd. Eén van deze parken is Windpark Haringvliet, dat door Nuon zal worden gebouwd. Het park komt tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet.

Windpark Haringvliet zal bestaan uit 6 windturbines, gezamenlijk goed voor 18 megawattpiek – 8 procent van de totale doelstelling van Goeree-Overflakkee. De laatste ruimtelijke beslissing die nodig is voor de bouw van het windpark heeft de gemeenteraad genomen; de goedkeuring van het bestemmingsplan. Hierin staat onder meer dat de windmolens maximaal 150 meter hoog mogen worden, zodat er geen verlichting op de turbines hoeft te worden geplaatst.

Nuon en de gemeente willen daarnaast onderzoeken of het gebied rond de windmolens in te richten is als ‘energielandschap’. Nuon wil hierin windmolens combineren met zonnepanelen omdat wind en zon elkaar goed aanvullen.

Om bij te dragen aan de stabiliteit van het energienet wil Nuon ook batterijen plaatsen in dit energielandschap. Die zijn bedoeld om de duurzame stroom op te slaan bij minder vraag dan aanbod van duurzame energie. Dit om te voorkomen dat de duurzame stroom onbenut blijft.

Een deel van de opbrengst van het windpark draagt Nuon af aan een Windfonds. Het gaat om 0,50 euro per megawattpiek.

Nuon bereidt de komende maanden de bouw van het windpark voor. Zo moet er nog subsidie worden aangevraagd en zal een openbare aanbesteding worden opgestart voor onder meer de aanschaf van de turbines. Daarna kan een definitief investeringsbesluit worden genomen. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!