Handleiding windparkontwikkelaars voor participatie omwonenden

UTRECHT – Een nieuwe handleiding moet het windparkontwikkelaars makkelijker gaan maken om meer betrokkenheid te kweken bij omwonenden voor windmolens.

Windenergie, Windpark, Windmolens,
CC0 Public Domain/MartinFuchs

Dit meldt branchevereniging NWEA maandag.

Naast de sectororganisatie is de handleiding ontwikkeld door adviesbureau Ecofys en advocatenkantoor Houthoff Buruma.

De website http://handleidingparticipatieplan.nl geeft een overzicht hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet.

Dit wordt gedaan aan de hand van 28 participatie-instrumenten die tijdens de vijf verschillende fases van een windproject kunnen worden ingezet. De handleiding geeft ook richtlijnen voor het opstellen van een participatieplan voor omwonenden.

Het stappenplan is een uitwerking van de gedragscode draagvlak en participatie wind p land.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!