Nieuw radarsysteem voor meer windmolens in de buurt van luchthaven Oostende

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kent een projectsubsidie van 2,95 miljoen euro toe aan Belgocontrol voor de aanpassing van het radarsysteem van de luchthaven van Oostende,  hierdoor zullen windmolens het signaal van vliegtuigen niet langer verstoren.

‘Deze ondersteuning past in ons Windplan, waarmee we de drempels voor windturbines in de buurt van burger- en militaire luchthavens willen wegnemen’, zegt Bart Tommelein.

In het Windplan van een jaar geleden is bepaald dat er 280 extra windmolens nodig zijn om tegen 2020 de doelstellingen hernieuwbare energie te halen. Omdat de zogenoemde ‘sweet spots’ voor windmolens – de gemakkelijke, voor de hand liggende locaties – al zijn ingenomen, besliste de Vlaamse regering toen dat de inplanting van windmolens bestemmingsneutraal wordt. Ook de omgeving van luchthavens of natuurgebieden moeten in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van windturbines.

Belgocontrol, het autonoom overheidsbedrijf dat de veiligheid in het Belgische luchtruim garandeert, reageerde positief op dit voorstel. Het zal een studie laten uitvoeren om na te gaan wat er exact nodig is om windturbines in de omgeving van luchthavens mogelijk te maken. Het radarsysteem dat Belgocontrol vandaag gebruikt kan verstoord raken door windmolens in de nabije omgeving, waardoor vliegtuigen niet of verkeerd gedetecteerd worden op het radarscherm, of landingssystemen verstoord worden. Er bestaan echter aangepaste radarsystemen of software die deze euvels kunnen verhelpen. De Vlaamse regering trekt er 2,95 miljoen euro voor uit, de overige kosten zal Belgocontrol met eigen middelen financieren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!