ECN: 40 procent goedkoper offshore wind haalbaar

UTRECHT – Het is haalbaar om in 2023 de kosten van offshore wind met 40 procent te doen dalen. Hiervoor zijn een vijftal stappen noodzakelijk.

Offshore,
©: MHI Vestas

Dit stelt het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dinsdag.

De kostendaling is als voorwaarde afgegeven door minister Henk Kamp (Economische Zaken) voor de subsidiëring van wind op zee in Nederland.

1) Technologische vernieuwing: Ten eerste leidt een combinatie van het gebruik van grotere rotoren, het verder uit elkaar plaatsen van de windturbines en het toepassen van technologische vernieuwingen in de windmolen zelf al snel tot een kostenreductie van 15 procent.

2) Verbetering ontwerp: Verbetering van de lay-out, de volledige afstemming en optimalisatie van het windpark en de logistiek en infrastructuur op parkniveau zorgen daarnaast voor een verlaging in kosten van 6 procent.

Efficiëntie

3) Efficiëntie projectontwikkelaar: Voor de volgende Nederlandse offshore windparken verzorgt TenneT de aansluiting van het park aan het hoogspanningsnet.

De netbeheerder is hierbij in staat een reductie van 10 procent te realiseren op de kosten van energieopwekking door standaardisatie, inkoopvoordelen, systeem optimalisatie en leereffecten.

4) Samenwerking windmolenparken: Ook leidt een goede samenwerking tussen windmolenparken, het verminderen van risico’s en het testen en demonstreren van innovaties tot een kosten verlaging van 10 procent.

Optimalisatie

5) Optimalisatie organisatie en kosten: Ten slotte zorgen de effecten van verbeterde organisatie en management en het optimaliseren van kapitaalkosten voor een laatste 3 procent aan kostenreductie.

Potentiële problemen ziet het ECN in innovaties die niet genoeg getest zijn. In Nederland zijn nog maar weinig faciliteiten aanwezig voor het testen van uitvindingen met offshore wind. Onlangs werden de plannen voor een testwindpark voor de kust van Zeeland naar beneden geschaald.

Lees meer over de Nederlandse plannen voor wind op zee in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!