Kabinet wijst officieel locaties offshore windpark Hollandse Kust aan

UTRECHT – Het kabinet heeft officieel de locaties aangewezen voor de twee geplande windparken voor de kust van Zuid- en Noord-Holland.

Wind op zee, Kustgemeenten,
©: Decisio

De twee gebieden liggen binnen de 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilomter uit de kust.

Een speciale visualisatietool laat zien wat het uitzicht gaat worden vanaf 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse momenten van de dag en met twee verschillende types windmolens.

Bekijk hier de zogeheten Viewer Tool 

Zienswijze

Vanaf 19 augustus 2016 kan iedereen een inspraakreactie of zienswijze indienen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Het kabinet streeft naar een definitief besluit eind 2016.

Vanuit de kustgemeenten is veel kritiek gekomen op juist deze locaties. Overheden, enkele ondernemers en sommige inwoners vrezen dat het uitzicht verpest wordt.

Sommige overheden financierden zelfs campagnes om inwoners te mobiliseren in actie te komen tegen de plannen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!