Natuurorganisaties twijfelen aan opbrengst windparken dichter bij de kust

AMSTERDAM – Natuur- en milieuorganisaties betwijfelen of de kostenbesparingen tot 280 miljoen euro bij windmolens dicht bij de kust opwegen tegen de maatschappelijke weerstand.

Een offshore windturbine met een mooie heldere lucht erachter
Copyright foto: phault

Dit meldt de Friese Milieufederatie namens Greenpeace, Milieudefensie, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds, Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland.

Ze zeggen voorstander te zijn van de uitbreiding van windenergie op land en op zee zoals afgesproken in het Energieakkoord, maar hebben een voorkeur voor windturbine ver op zee.

Volgens de organisaties is het ook organisatorisch makkelijker om verder buiten de kust te bouwen, omdat de procedures al verder gevorderd zijn.

“Vertraging  kunnen wij ons niet permitteren gezien de ambitieuze uitrol van windparken op zee, zoals in het Energieakkoord is vastgelegd”, aldus de lobbygroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!