Naval Energies kiest Dassault Systèmes voor ontwikkelen drijvende windparken

Naval Energies gaat het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes toepassen bij het ontwikkelen van nieuwe, drijvende windturbines voor offshore-energieparken en Ocean Thermal Energy Conversion-systemen (OTEC) die energie uit zeewater genereren.

Daarmee gaat Naval Energies zijn positie in maritieme alternatieve energiebronnen versterken.

Naval Energies maakt gebruik van de industrieoplossing ‘Designed for Sea’ van Dassault Systèmes, die gebaseerd is op het 3DEXPERIENCE-platform. Het bedrijf zal deze oplossing toepassen voor programmamanagement, engineering en analyse van windmolens waarvan de aandrijving zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt. Ook zal Designed for Sea worden benut voor het ontwikkelen van OTEC-oplossingen, voor anker- en bekabelingssystemen en voor connectiviteitsoplossingen. Verder kan het bedrijf nu op een veilige manier samenwerken met zijn netwerk van partners en toeleveranciers, waardoor kennis gemakkelijk kan worden hergebruikt en gedeeld en de ontwikkelingstijden verder worden teruggedrongen.

Tot de programma’s van Naval Energies behoren onder andere de windparken Groix en Belle-Ile. Dit is een pilotproject waarbij 4 windturbines met een vermogen van 6 megawatt worden geplaatst aan de Franse Atlantische kust. Deze wekken genoeg energie op om 20.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Een belangrijk projectdoel is het optimaliseren van de technologie en infrastructuur die nodig zijn voor drijvende windparken, zodat deze in een later stadium massaal zijn uit te rollen.

Frankrijk, met de op een na grootste maritieme oppervlakte ter wereld van 11.000 vierkante kilometer, streeft ernaar om in 2030 32 procent van het landelijke energieverbruik te leveren uit duurzame bronnen. Drijvende windparken vormen een belangrijk element in deze energietransitie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!