Nederlandse windenergiebrancheorganisaties NWEA en HHWE gaan fuseren

De brancheverenigingen Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Holland Home of Wind Energy (HHWE) werken sinds de zomer van 2018 intensief samen om de exportactiviteiten van de Nederlandse windsector steviger op de kaart te zetten. Deze samenwerking is nu ook formeel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieverklaring voor een fusie in 2020.

De samenwerking is opgezet om daadkrachtiger op te kunnen treden als 1 centraal aanspreekpunt voor nationale en internationale overheden en bedrijfsleven. Ook het aanbrengen van meer samenhang tussen technologie en kennis, beleid en export in de windsector staat hoog op de agenda.

Internationale zichtbaarheid, economische diplomatie en het faciliteren van het netwerk zijn de belangrijkste pijlers van de exportstrategie die in 2019 verder vormgegeven wordt. Dit gebeurt samen met een tiental bedrijven die zitting hebben in de gezamenlijke exportcommissie die eind 2018 is opgericht. In een aantal doellanden waar kansen liggen voor de Nederlandse windsector wordt de markt structureel bewerkt, bijvoorbeeld door de inzet van Partners for International Business (PIB) programma’s waaraan een agenda met beurzen, handelsmissies, marktverkenningsrapportages en gerelateerde activiteiten is gekoppeld. In de exportcommissie is ook plaats voor de brancheverenigingen IRO, NMT en FME, alsmede voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze wijze wordt gewaarborgd dat alle belanghebbenden in de windsector zijn aangehaakt en is het exportbeleid daadwerkelijk gestoeld op een publiek-private samenwerking.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!