Provincie Friesland: windmolens in provincie kunnen energiedoelstelling aan

De bestaande windmolens in Friesland kunnen in 2020 samen met nieuwe windmolens 530,5 megawatt aan energie opwekken. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie naar de levensduur van de windmolens in Friesland.

De afspraak met het Rijk is dat Friesland het planologisch mogelijk maakt dat 530,5 megawatt geplaatst kan worden. Of het lukt dit vermogen te realiseren, hangt af van hoeveel vermogen de molens hebben die uiteindelijk in het IJsselmeer komen.

De huidige molens in Friesland leveren momenteel 190 megawatt. Het onderzoek ‘Krimpende Wind’ dat Energiewerkplaats Friesland uitvoerde, wijst uit dat daar in 2020 nog ongeveer 152,5 megawatt van over is. In 2025 zal dat tussen 105,8 en 138,3 megawatt zijn.

In het onderzoek zijn de kansen en bedreigingen voor windenergie nagegaan. Bepalend voor het in gebruik houden van de molens is volgens de onderzoekers de beschikbaarheid van subsidies, de elektriciteitsprijs en de verplichte hercertificering na 20 jaar. Het rapport stelt dat tot 2020 alle 154 turbines die gebouwd zijn vóór 2000 (in totaal 46,5 megawatt) als zeer kwetsbaar moeten worden beschouwd en dat de krimp na 2020 nog verder door zal gaan.

In Friesland zijn momenteel de voorbereidingen van 2 windparken gaande: Windpark Fryslân in het IJsselmeer (316 megawatt) en Nij Hiddum-Houw bij de Kop van de Afsluitdijk (42 megawatt).

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!