Provincie Noord-Holland maakt bezwaar tegen windparken voor de kust

AMSTERDAM – De provincie Noord-Holland heeft bezwaar gemaakt tegen het plaatsen van windmolens binnen de zone van 22 kilometer voor de kust.

Horns Rev 1,
©: Vattenfall,

Het provinciebestuur heeft een brief gestuurd naar het Rijk, zo meldt de provincie. De provincie sluit zich hiermee aan bij de protesten die enkele kustgemeenten voeren tegen de windmolens. 

De provincie heeft met een zogenaamde ‘zienswijze’ nogmaals laten weten tegen de plannen van het Rijk te zijn om ook molens binnen de 12-mijlszone, die op 22 kilometer van de kust ligt, te realiseren.

Daarnaast pleit de provincie ook voor meer inspraak en invloed voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers in het gebied.

Voorlichtingsavond

 “Het organiseren van een voorlichtingsavond is niet voldoende”, aldus Gedeputeerde Staten in de brief aan het Rijk. Verder dringt de provincie aan op meer onderzoek naar de landschappelijke en economische effecten van windmolens op zee. 

Gedeputeerde Ralph de Vries (Duurzame Energie): “We zien grote kansen voor de offshore sector én windenergie op zee speelt ook een belangrijke rol bij de realisatie van de duurzame energiesector, maar wind op zee moet wel op draagvlak op zee en aan de kust kunnen rekenen.” 

Negatief effect

De provincie heeft het Rijk al eerder laten weten dat zij niet tegen windenergie op zee is, maar de molens moeten dan wel meer dan 22 kilometer uit de kust staan. Als de molens dichterbij komen dan kan dat een negatief effect hebben op onder meer het strandtoerisme in onze provincie. 

In de plannen van het Rijk komen er windmolens op zo’n 18,5 kilometer van de kust. Door de windmolens dichterbij te plaatsen wordt er enkele miljarden bespaard op de kosten van windenergie.

Lees meer over de kustgemeenten in het dossier 

Lees ook: Nieuwe opzet voor planning offshore windparken

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!