RVO.nl krijgt certificaat voor ‘state-of-the-art’ onderzoeken naar offshore wind

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft onlangs van certificeringsbureau DNV GL een certificaat ontvangen voor ‘state-of-the-art’ onderzoeken naar het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II.

RVO.nl is de eerste overheidsdienst wereldwijd die hiervoor een certificaat in ontvangst mag nemen.  Het gaat hier om de technische onderzoeken van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II die door ontwikkelaars gebruikt worden om hun bieding voor te bereiden. DNV GL reikt het certificaat uit aan RVO.nl vanwege de juiste samenhang tussen de onderzoeken, de compleetheid hiervan en de nauwkeurigheid waarmee ze zijn uitgevoerd en samengevoegd. Tevens geeft DNV GL aan dat de kwaliteit van de onderzoeken ‘state of the art’ is. De onderzoeken zijn onderdeel van de tender voor het nieuwe windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Naar verwachting gaat deze tender in september 2017 open.

RVO.nl heeft deze onderzoeken laten verrichten om de risico’s en onzekerheden van het windenergiegebied zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Het verlagen van de risico’s voor de bieders wordt gezien als één van de factoren voor het verkrijgen van lage biedingen in Nederland. Doordat de onderzoeken worden gecoördineerd door de overheid en openbaar zijn verstrekt is er een gelijk speelveld gecreëerd voor alle mogelijke bieders. RVO.nl voert de onderzoeken uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!