Subsidieloze tender Windgebied Hollandse Kust 15 december open

Voor de tender van  het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II kunnen marktpartijen vanaf 21 december een bod uitbrengen voor de realisatie van een windpark zonder subsidie.

Wanneer er geen geschikt bod wordt ontvangen in deze tender dan zal daarna een tenderprocedure met subsidie worden gestart. De tender gaat open op 15 december en sluit op 21 december om 17.00 uur 2017.

Het ministerie van Economische Zaken heeft deze week de Regeling vergunningverlening windenergie op zee gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling betreft de procedure zonder subsidie die in de Wet windenergie op zee is voorzien voor het aanvragen van vergunningen van Kavels I en II van het Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Op 1 november organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een informatiebijeenkomst over de nieuwe tenderprocedure.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!