TenneT sluit windparken op Nederlandse Noordzee aan met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld

TenneT gaat als netbeheerder op land én op zee van 2024 tot en met 2030 6,1 gigawatt aan nieuwe offshore windparken aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Daarbij maakt TenneT gebruik van technieken die kostenefficiënt en toekomstbestendig zijn en wordt tegelijkertijd de omgeving en het milieu zo veel mogelijk ontzien tijdens de aanleg.

Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat heeft met zijn brief aan de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de routekaart voor de ontwikkeling van windenergie op zee tot 2030. TenneT heeft van de minister de verantwoordelijkheid gekregen voor het aansluiten van in totaal 9,6 gigawatt windparken. Daarvan zal 5,6 GW
gigawatt worden aangesloten met wisselstroomverbindingen en 4
gigawatt met innovatieve gelijkstroomverbindingen. Samen met de al operationele windparken op zee komt de capaciteit aan wind op zee in 2030 uit op 10,6 gigawatt. Dit komt overeen met bijna 22 keer de capaciteit van de kerncentrale in Borssele.

Voor de windenergiegebieden Hollandse Kust (west) en Ten Noorden van de Waddeneilanden wordt geprofiteerd van TenneT’s gestandaardiseerde concept met offshore transformatorstations van 700 megawattt. Deze bundelen de elektriciteit van de windparken. 220-kilovoltkabels transporteren de windstroom vervolgens naar de kust.

Bij het verder op zee gelegen windenergiegebied IJmuiden Ver zullen twee gelijkstroomverbindingen (bestaande uit kabels en converterstations) worden gebruikt; voor het eerst ter wereld met een capaciteit van 2.000 megawatt (2 gigawatt). De kabels hebben een spanningsniveau van 525 kilovolt. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte van dit gebied en dit sluit ook aan bij de wens van windindustrie voor grotere windparken. Bij een grotere capaciteit van 2 gigawatt zijn maar 2 in plaats van 6 kabels nodig (lagere kosten) en is er dus ook een kleiner ruimtebeslag. Ook zijn minder tracés op land nodig, waardoor de omgeving zoveel mogelijk wordt ontzien.

Bij het aansluiten van windparken bij IJmuiden Ver zullen 2 offshore converterstations van elk 2 gigawatt worden geplaatst die de door de windparken opgewekte wisselstroom omzetten in gelijkstroom. Met deze techniek worden transportverliezen voorkomen. Op land staan dan weer converters die de gelijkstroom omzetten naar wisselstroom voor verder transport en distributie naar bedrijven en huishoudens. Door aansluiting op de meest verstandige punten in het net wordt ook voorkomen dat grote investeringen in het landelijk hoogspanningsnet noodzakelijk zijn. De offshore converters en windmolens bij IJmuiden Ver (red. circa 80 kilometer uit de kust) zullen niet vanaf land zichtbaar zijn.

3,5 gigawatt volgens Energieakkoord (t/m 2023)

OpleveringCapaciteitWindgebiedTechniek
2019/20201,4 gigawattBorssele2 x 0,7 gigawatt (AC)
2021/20221,4 gigawatt Hollandse Kust (zuid)2 x 0,7 gigawatt (AC)
20230,7 gigawatt Hollandse Kust (noord)1 x 0,7 gigawatt (AC)

6,1 gigawatt volgens Routekaart Windenergie op Zee 2030

OpleveringCapaciteitWindgebiedTechniek
2024/20251,4 gigawatt Hollandse Kust (west)2 x 0,7 gigawatt (AC)
20260,7 gigawatt Ten noorden van de Waddeneilanden1 x 0,7 gigawatt (AC)
2027/20304 gigawatt IJmuiden Ver2 x 2 gigawatt (DC)

AC = wisselstroom, DC = gelijkstroom

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!