6 aanvragen windparken Noord-Holland mogen door, 11 projecten afgevallen

UTRECHT – Een zestal aanvragen om windparken te bouwen in Noord-Holland mogen verder in procedures. 11 projecten bleken niet te voldoen aan de provinciale eisen.

Wieringermeer, Noord-Holland, Nuon, Windenergie, Windmolens
©: Windenergie Courant

Het gaat om 6 projecten in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon.

De projecten worden ontwikkeld door Wind Groep Holland, Eneco Wind, Tata Steel IJmuiden, WP Energiek en Windmolens Groetpolder

Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening.

Definitief besluit

De afgewezen ontwikkelaars hebben nog 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen Gedeputeerde  Staten een definitief besluit over de weigering.

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen.

Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!