6 mogelijkheden voor windmolens langs A16 Noord-Brabant

UTRECHT –  Er zijn 6 opstellingsvarianten gemaakt voor het plaatsen van windmolens langs de A16 in Noord-Brabant.

Windmolen, Zoeterwoude, Zuid-Holland,
CC BY-SA 3.0

Dit schrijven de provincie en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert in een rapport.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt van 25 juli tot 19 september te inzage.

Voor input van het rapport zijn de lokale overheden in mei in juni van dit jaar langs gegaan bij verschillende organisaties.

Een enquête onder inwoners van het gebied in juni gaf een eerste indruk van meningen van omwonenden.

Lijnopstelling van 3 tot 4 windmolens

Zo gaven de 158 deelnemers aan de enquête aan een lichte voorkeur te hebben voor windmolens die in een korte lijnopstelling van drie tot vier molens geplaatst worden.

Uit de peiling kwam naar voren dat ze zich zorgen maken over mogelijke overlast van geluid, slagschaduw, verlichting en het uitzicht. Wel zijn ze positief over de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van de windmolens.

De 6 varianten worden tijdens het onderzoek voor het Milieu Effect Rapport (MER) onderzocht.

Als Provinciale Staten in de loop van 2017 het inpassingsplan, de vergunningen en eventuele ontheffingen hebben vastgesteld, is er nog een inspraakmogelijkheid.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!