644 megawattpiek SDE+-subsidie aangevraagd voor windmolens

In de eerste ronde van de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+)-regeling van 2017 is voor 74 windenergieprojecten subsidie aangevraagd. De projecten zijn goed voor een vermogen van 644 megawattpiek aan windmolens op land. Het aangevraagde subsidiebedrag is 2.218 miljoen euro.

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de regeling is dit keer explosief toegenomen. Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 voor zonne-energie (red. goed voor een vermogen van 2.647 megawattpiek). Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.

Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden. Voor 2017 kan in 2 rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar.

Afgelopen januari werd bekend dat voor de tweede SDE+-ronde uit 2016 299,2 megawattpiek aan wind op land-projecten werden gehonoreerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!