Afronding adviestaak Windunie Windcollectief Wieringermeer

Windunie heeft per 1 oktober na 8 jaar haar adviestaak bij Windpark Wieringermeer af. Aanleiding is de overname van de 32 windmolenposities van de leden van Windcollectief Wieringermeer door Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon.

Windunie heeft met haar ruime expertise het Windcollectief de afgelopen jaren over de gehele linie geadviseerd voor het ontwikkelen van zijn parkdeel, zoals de aanvragen van vergunningen en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden. De voorbereidingen voor de bouw, zoals het selecteren van de turbines en stroompartijen en het sluiten van grondcontracten, waren onder begeleiding van Windunie ook in volle gang.

Windunie is op dit moment bij verschillende projecten betrokken, allemaal in opdracht van lokale initiatiefnemers. De kans bestaat dat deze parken vroeg of laat voor dezelfde keus als het Windcollectief komen te staan. ‘Voor particulieren is het niet niks om zo’n groot park zelf te ontwikkelen. Als je de kans krijgt om de inkomsten een stuk naar voren te halen, en daarmee ‘verlost’ te zijn van de spanning om de investering de komende 25 jaar terug te moeten verdienen, komt zo’n bod opeens in een ander daglicht te staan. Vanuit Windunie zien we voor ons de taak om onze opdrachtgevers hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Nu we onze handen weer vrij hebben voor onze andere parken en nieuwe opdrachten, gaat dat zeker lukken,’ aldus Axel Posthumus, algemeen directeur Windunie Groep. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!