‘Alle zeilen bij om doelen windenergie te halen’

Alle zeilen moeten bijgezet worden om de doelen voor windenergie op land te behalen. Dit stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) naar aanleiding van de brief die minister Kamp afgelopen week samen met de Windmonitor 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. Daarbij werd duidelijk dat de doelstelling van 6 gigawatt wind op land voor het kalenderjaar 2020 nu al vrijwel zeker niet gehaald te gaan worden.

Om tot versnelling over te gaan, wordt in veel provincies de provinciale of gemeentelijke coördinatieregeling toegepast, waardoor de mogelijkheid bestaat om de procedures voor het bestemmingsplan en Omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen en daarmee de nodige tijdwinst te boeken. Het IPO meldt dat Rijk, provincies en gemeenten aan tafel gaan om in gezamenlijkheid voor een aantal specifieke projecten de knelpunten gericht aan te pakken.

De Gelderse gedeputeerde en IPO-bestuurslid Jan Jacob van Dijk die namens de 12 provincies deel uitmaakt van het kernteam wind op land onderschrijft de noodzaak van zorgvuldige gebiedsprocessen. ‘Door samen met inwoners en bedrijven af te wegen wat nodig is om energieneutraal te worden ontstaat meer inzicht en acceptatie. Veel dorpen en gemeenten, die energieneutraal willen worden, komen erachter dat ze geen keuze hebben tussen zon óf wind, maar dat ze álle opties nodig hebben. Want 1 windmolen van 3 megawatt levert net zoveel energie als meer dan 9 voetbalvelden met zonnepanelen. We ontkomen niet aan windmolens. Maar we moeten iedereen wel goed meenemen in het proces en dat kost tijd. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je uiteindelijk verder, want zoals het er nu naar uitziet komen we na 2020 op zelfs meer uit dan de afgesproken 6000 megawatt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!