Analyse voorjaarsronde SDE+ 2018: de details van de grootste wind op land-projecten

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling in 2018 heeft 106,6 megawatt en 45 beschikkingen aan wind op land-projecten opgeleverd. Maar wat zijn nu eigenlijk de grootste projecten? De redactie van Windenergie Courant zet alles op een rij. De top 5 is als volgt:

  1. Windpark Spuisluis | 20,7 megawatt | De provincie Noord-Holland verleende eerder dit jaar de vergunning voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu de subsidie binnen is daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor de bouw van het park. Windpark Spuisluis bestaat uit 6 windturbines.
  2. Windpark Egchelse Heide | 20 megawatt | In de gemeente Peel en Maas werden vorig jaar zomer 2 nieuwe initiatieven gepresenteerd met plannen om een windmolenpark te realiseren: windpark Egchelse Heide en windpark Beringe. Er was echter slechts plaats voor 1 windpark. Met het binnenhalen van SDE+-subsidie – waarvoor een goedgekeurde omgevingsvergunning nodig is – heeft Windpark Egchelse Heide aan het langste eind getrokken. Er zijn 5 beschikkingen – voor 5 windturbines – van 4 megawatt verkregen.
  3. Windpark Nieuwleusen | 8,4 megawatt | De gemeente Dalfsen en de coöperatie Nieuwleusen Synergie maakten eerder al afspraken over de plaatsing en de exploitatie van 2 windturbines in het gebied ten noordoosten van de bestaande windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg. De plannen om Nieuwleusen Synergie om zelf windturbines te gaan exploiteren, gaan terug tot 2012. Met de toekenning van subsidie voor 2 windmolens van 4,2 megawatt per stuk, wordt dat nu daadwerkelijk realiteit.
  4. Windpark Havenwind | 8,8 megawatt | Het bestaande windpark Havenwind wordt geherstructureerd. Bestaande windmolens worden vervangen en uitgebreid.

(foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!