Apeldoorn: ‘Windmolens onder voorwaarden mogelijk’

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn. Dit staat  in het ‘Feitenonderzoek windenergie’ dat is gemaakt in opdracht van de raadswerkgroep windmolens. Of er ook windmolens worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden, dat is aan de Apeldoornse gemeenteraad. Die houdt in het najaar een maatschappelijk debat hierover.

Een onderzoeksconsortium, bestaande uit Wing (Wageningen), Greensolver en E&E, heeft het onderzoek in opdracht van de raadswerkgroep gedaan. In het onderzoek is met behulp van modellen onderzocht of windenergie mogelijk is in Apeldoorn, hoeveel windmolens mogelijk zijn en welk effect beleidskeuzen hebben op het gebied waar windenergie mogelijk is.

Hoofdconclusies van het rapport zijn: windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4 procent energie uit wind te halen worden gerealiseerd. Tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06 procent en 5,6 procent van de oppervlakte van de gemeente. Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!