Bouw windpark Krammer vordert snel

De bouw van windpark Krammer vordert snel, inmiddels zijn de eerste 2 Krammerturbines gereed. Naast het werk aan de turbines wordt ook hard doorgewerkt aan de andere werkzaamheden.

Verder zijn bij 22 van de 34 locaties de heipalen aangebracht. 13 fundaties zijn helemaal gereed. Van de 15 damwandlocaties die aangebracht moeten worden, zijn er inmiddels 11 gereed. Het is de bedoeling dat alle fundaties in de zomer van 2018 gereed zijn.

Het transformatorstation is nu voor zo’n 75 procent gereed. Het is de bedoeling dat dit in november helemaal klaar is. De transformatoren zijn gearriveerd en staan op hun plaats. De (voorbereiding) voor de parkbekabeling is bij 13 turbines aangebracht. De 150 kilovolt-kabel richting Middelharnis is helemaal aangelegd.

Op dit moment zijn 2 turbines (WT13 en 34) helemaal gereed. Daarnaast zijn 2 torens (WT30 en 32) op hoogte. Bij WT12 staat de torenkraan klaar om de toren op te bouwen. Het eerste element is inmiddels geplaatst. De bouw van het pand waar de onderhoudsmonteurs van Krammer en Enercon plaatsnemen, is verder ook begonnen. Het is de bedoeling dat dit gebouw in het voorjaar van 2018 gereed is. (foto: Windpark Krammer)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!