De eerste waterstofmolen voor duurzame brandstof komt in Nederland

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens 5 waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren.

De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8 megawatt, zal geschikt worden gemaakt om elektrolysetechnologie in te bouwen. Door de integratie van beide bewezen technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt.

De waterstofmolen zal worden gedemonstreerd op het windturbinetest-veld van ECN te Wieringerwerf. Idealiter krijgen windturbines in de toekomst een waterstofgasnetwerkaansluiting in plaats van elektriciteit. Het transport van de waterstof per buisleiding is significant goedkoper dan transport van elektriciteit door een kabel. Daarbij fungeert de buisleiding als inherente buffer waardoor er veel minder afstemming van vraag en aanbod nodig is, één van de uitdagingen bij ‘normale’ wind en zonne-elektriciteit. De duurzaam geproduceerde waterstof zal in het project Duwaal worden toegepast bij zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Naast CO2-uitstoot zullen hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies worden voorkomen. Het project laat daarmee zien hoe de toekomstige energie-infrastructuur vorm kan krijgen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!