Gezamenlijk inzetten op verdere verduurzaming energieproductie 

Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties blijven zich inzetten voor een verdere verduurzaming van de energieproductie. Naast het groeiend aantal windmolens in Nederland, nam ook het aantal installaties van zonnepanelen de afgelopen jaren fors toe. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat hierbij overigens niet alleen om de aansluitingen bij bedrijven, maar ook om particuliere huishoudens die het dak van hun woning van zonnepanelen hebben laten voorzien. In dit artikel lees je meer over de stappen die nog gezet kunnen worden om de energieproductie verder te vergroenen. 

Zonneparken realiseren op braakliggende stukken grond

Diverse bedrijven hebben grond in hun portefeuille, waar momenteel niets mee gedaan wordt. Mogelijk zijn er nog geen concrete plannen voor deze stukken grond, of is de grond te bewerkelijk om er op korte termijn mee aan de slag te kunnen gaan. Het zijn stukken grond die gebruikt kunnen worden voor de realisatie van complete zonneparken. Met zo’n zonnepark wordt ontzettend veel groene stroom opgewekt, wat vervolgens gebruikt kan worden voor interne productieprocessen of bijvoorbeeld het opladen van een elektrisch wagenpark. 

Voorzie het parkeerterrein van een grote zonnecarport

Op het parkeerterrein voor dit elektrische wagenpark kunnen bedrijven een zonnecarport laten realiseren. Het is een overkapping die volledig bekleed wordt met zonnepanelen. De overkapping is niet alleen praktisch, er hoeft bijvoorbeeld niets gesloopt te worden om een groot aantal zonnepanelen kwijt te kunnen, maar biedt ook comfort. Wanneer de zon op een zomerdag op de auto’s van het personeel schijnt, zal dit de temperatuur in deze voertuigen fors doen laten stijgen. Het is geen pretje om in een warme auto naar de klant of terug naar huis te moeten rijden. Een zonnecarport breekt de straling van de zon enigszins, waardoor een auto minder snel opwarmt. 

Steeds vaker toepassing van groene waterstof in de industrie

Naast de realisatie van zonneparken, is een andere vorm van duurzame energie de toepassing van groene waterstof. Er zijn verschillende sectoren waar hiervan steeds vaker gebruik wordt gemaakt. Het geldt onder meer voor de logistieke sector en bedrijven in de mobiliteit. Groene waterstof kan daarbij gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen en complete buurten, die lastig te bereiken zijn met het bestaande stroomnet of een warmtenet. Ook als brandstof voor de scheep- en bijvoorbeeld luchtvaart is groene waterstof zeer geschikt. De verwachting is dat er de komende jaren steeds vaker gebruik van zal worden gemaakt in de industrie.