Draag bij aan het verduurzamen van de petrochemie 

Door de jaren heen is de elektriciteitsproductie van Nederlandse windmolens sterk toegenomen. Waar dit in 2010 op land nog zo’n 3,3 miljard kWh was, steeg dat aantal in 2020 tot 9,9 miljard kWh. Op het land stabiliseert de opbrengst van windenergie, daar waar de opbrengst van windmolens op zee fors blijft groeien. In 2020 lag deze opbrengst op 5,5 miljard kWh, terwijl het in 2021 al 8,0 miljard kWh was. Het zijn stappen in de goede richting, op weg naar een duurzame en groene wereld. Dit betekent echter niet dat er momenteel voldoende energie wordt opgewekt om Nederlandse huishoudens en bedrijven van voldoende stroom te kunnen voorzien. 

Neem bijvoorbeeld de petrochemische industrie, waarbinnen ontzettend veel stroom verbruikt wordt voor het verwerken van aardolie tot uiteenlopende chemische producten. Je kunt denken aan kunststoffen, wasmiddelen en bijvoorbeeld kunstvezels. Binnen de petrochemische industrie kun je een grote rol vervullen in het verduurzamen hiervan. Denk aan het optimaliseren van processen om de stroom aan restafval te beperken, of denk aan het opzetten van een duurzaam assetmanagement. Kijk eens naar de beschikbare petrochemie vacatures, om te zien welke rol bij jouw achtergrond past. Spreekt deze industrie je aan? In dit artikel lees je meer over de verduurzaming hiervan. 

Inzet van moderne technologie in de petrochemische industrie 

Binnen de petrochemische industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne technologieën, voornamelijk om processen efficiënter en daarmee duurzamer te laten verlopen. Niet alleen komen deze technologieën de efficiëntie van processen ten goede; het verbetert ook de veiligheid op de werkvloer. Denk aan de toepassing van slimme software en uiteenlopende sensoren. Het samenspel tussen beide componenten maakt dat mogelijke problemen bij de uitvoering van processen in een vroeg stadium en geheel automatisch herkend kunnen worden. 

Duurzaam assetmanagement in de petrochemie

Eerder werd duurzaam assetmanagement al aangehaald als voorbeeld van de verduurzaming van de petrochemische industrie. Bij duurzaam assetmanagement kun je denken aan het optimaliseren van het onderhoud aan installaties. Door het onderhoud op het juiste moment en de juiste wijze uit te voeren hoeven onderdelen niet te snel, maar zeker ook niet te laat vervangen te worden. Ernstig versleten onderdelen laten een installatie weliswaar nog werken, maar kunnen invloed hebben op de prestaties hiervan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat andere onderdelen van de installatie sneller zullen slijten. Het vergaren van data over de optimale onderhoudscyclus helpt organisaties binnen de petrochemische industrie hier stappen in te zetten.