Dorpsmolen voor bewoners Bommelerwaard

De inwoners van de Bommelerwaard krijgen een dorpsmolen, waar zij via de Windcentrale mede-eigenaar van kunnen worden. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de provincie Gelderland hebben daarover de afgelopen maanden afspraken gemaakt.

Het inpassingsplan van Windpark Bommelerwaard-A2 ligt op 4 juli bij Provinciale Staten (PS) ter besluitvorming voor. Een van de onderdelen van de afspraken die Windpark Bommelerwaard-A2 met de provincie Gelderland heeft gemaakt, is dat 1 van de 3 windturbines als ‘dorpsmolen’ beschikbaar komt voor inwoners van de Bommelerwaard. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de Windcentrale zijn onlangs een overeenkomst aangegaan met elkaar, waardoor deze dorpsmolen gerealiseerd kan worden.

De Windcentrale zorgt ervoor dat huishoudens in de Bommelerwaard met elkaar mede-eigenaar kunnen worden van de dorpsmolen. Dit doet de Windcentrale door de molen op te delen in verschillende Winddelen. Een huishouden kan één of meerdere Winddelen kopen om zo eigen groene stroom mee op te wekken. Een Winddeel levert jaarlijks gemiddeld 500 kilowattuur op en een rendement van 6 procent. De stroom die een Winddeel opwekt, wordt verrekend met de energierekening van de eigenaren. De inwoners van de Bommelerwaard krijgen voorrang en een korting op de Winddelen waardoor het rendement nog hoger wordt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!