Dreigend tekort aan technisch personeel in windsector

Er zijn 4.000 voltijdbanen in de Nederlandse windindustrie. Naar verwachting groeit dit aantal naar 30.000 banen in 2030. De uitdaging is om deze werkgelegenheid te vullen met Nederlandse arbeidskrachten op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. Met de verwachte groei van de windenergiesector in Nederland dreigt er een groot tekort te ontstaan aan goedgekwalificeerd technisch personeel.

De komende jaren komt er in Nederland jaarlijks in totaal 1.000 tot 1.700 megawattpiek aan nieuw windvermogen op land en op zee bij. Dit kan de Nederlandse economie ten goede komen door veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. Als er niet genoeg wordt geïnvesteerd in opleiding en in werving van studenten ontstaat er een tekort aan technisch personeel in de windsector. De opleidingscapaciteit is nu onvoldoende om genoeg mensen op te leiden. Bovendien zullen opleidingen hun programma continu moeten aanpassen aan de snelle ontwikkelingen in deze innovatieve sector.

Om het dreigende tekort aan technisch personeel voor te zijn, hebben NWEA en het TKI Wind op Zee de krachten gebundeld in het initiatief Coordination, Applied Research, Expertise, Education & Resources (CAREER). CAREER jaagt aan en verbindt onderwijs en bedrijfsleven met als doel nationale en regionale samenwerkingsverbanden in onderzoek en opleiding tot stand te brengen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!