Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 1.137,8 megawatt wind op land goedgekeurd

In totaal zijn er in de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 215 wind op land-projecten goedgekeurd met een vermogen van 1.138 megawatt. Er is slechts 41 megawatt, verdeeld over 12 projecten, afgewezen. Eind maart meldde minister Wiebes al dat er tot het begin van die maand 1,03 gigawatt wind op land-projecten goedgekeurd waren. De goedgekeurde wind op land-projecten leggen beslag op circa 2,8 miljard euro van het totale budget van 6 miljard euro. De beschikte jaarlijkse productie van de gehonoreerde wind op land-projecten bedraagt 13,44 Petajoule.

Het overgrote deel van het budget is naar wind op land (46 procent) en zon-pv(38 procent) gegaan. Van het totaal aantal beschikte projecten is zon-pv verreweg de grootste, 3.945 van de 4.215 aanvragen, zijn voor zon-pv. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!