Financiering Windpark Krammer rond

Windpark Krammer heeft de financiering voor het project rond. Hoewel de bouw al is begonnen, is dit een grote mijlpaal voor het project waar lang naar is toegewerkt. Onderdeel van de financiering is een burgerparticipatie.

De totale investering bedraagt ruim 200 miljoen euro. Aandeelhouders Zeeuwind, Deltawind en turbineleverancier Enercon nemen het eigen vermogen voor hun rekening. De projectfinanciering wordt verzorgd door ASN Bank, ING Bank, Rabobank en SMBC.

De looptijd van die projectfinanciering is 15 jaar, geteld vanaf de oplevering van het windpark. Vanwege het duurzame karakter komt Windpark Krammer in aanmerking voor zogenaamde groenkorting op de rente voor een deel van de financiering.

Onderdeel van de financiering is een burgerparticipatie. Enercon verstrekt een achtergestelde lening aan Windpark Krammer. In de komende periode krijgen leden van Deltawind en Zeeuwind de mogelijkheid om hierin te participeren.

De bouw van Windpark Krammer is ondertussen gestart. Met het rondkomen van de financiering is de laatste horde genomen.

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen voor een windpark van 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 megawattpiek op en om de Krammersluizen. De stroom wordt rechtstreeks geleverd aan een consortium van 4 multinationals, namelijk AkzoNobel, DSM, Google en Philips.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!