Herziening Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

De zogeheten partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 ligt ter inzage. Met behulp van deze herziening worden enkele tekortkomingen gecorrigeerd.

In september 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan voor 28 windmolens aan de A16 vastgesteld. In de voorbereiding op de realisatiefase zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze onvolkomenheden te corrigeren met een zogenoemde ‘partiële herziening van het inpassingsplan’. Deze herziening wordt ter inzage gelegd en daarna ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.

Het gaat om bijvoorbeeld om een aanvulling in de veiligheidsregels voor een windmolen die dicht bij een bestaande windmolen wordt gebouwd, de juiste grootte van een draaicirkel op de kaart en de juiste aanduiding op de kaart van toegangswegen naar enkele windmolens.

De ontwerp partiële herziening van het inpassingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien tot en met 20 mei 2019 via ruimtelijkeplannen.brabant.nl of via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!