Inwoners stad Groningen moeten profiteren van windenergie

Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie rond de stad Groningen. Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak van de gemeente.

Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het bestuurscollege van de gemeente voorlegt aan de gemeenteraad. Voordat de gemeente verdergaat in dit proces is eerst de provincie aan zet. Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: ‘Samen met maatschappelijke partners en bewoners willen we verkennen of concrete windenergieprojecten binnen de gemeente Groningen op de 2 kansrijke plekken haalbaar zijn. We willen zeker zijn dat de provincie ons de ruimte geeft om het op onze manier te doen. Daarom wachten we nu eerst het proces bij de provincie af. Ons huiswerk voor de provincie zit erop.’

Uit onderzoek en de consultatieronde is gebleken dat de 2 meest kansrijke gebieden voor windenergie Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving zijn. De gemeente wacht dus nu met de vervolgfase, de verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!