Noord-Holland: ‘Goede zaak dat taakstelling wind op land door provincie gehaald wordt’

In Noord-Holland gaat het goed met het realiseren van de opgave voor wind op land; verwacht wordt dat de volledige doelstelling voor 2020 wordt gehaald.

De monitor Wind op Land laat zien dat de provincie Noord-Holland én de provincie Groningen de procedures voor de nieuwe windparken hebben afgerond en dat deze 2 provincies de doelstelling tijdig realiseren.

De monitor geeft de stand van zaken weer tot en met 31 december 2017. Inmiddels heeft de provincie alle definitieve vergunningen verleend voor de nieuwe windparken in Amsterdam, Hollands Kroon en Velsen. De provincie heeft daarmee voldaan aan de afspraken met het Rijk om 685,5 megawatt te realiseren in 2020.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: ‘Het is een goede zaak dat de taakstelling wordt gehaald. Het zal niet lang meer duren voordat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe windparken starten. Daarnaast zijn we volop bezig met de provinciale omgevingsvisie waarin we de koers uitzetten richting energieneutraliteit in 2050. Per gebied gaan we bepalen wat de ideale energiemix is.’ (foto: Nuon/Schiphol)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!