Onherroepelijke vergunning voor Burgerwindpark Heibloem

De procedure voor de bouwvergunning voor de 2 molens van Burgerwindpark Heibloem is succesvol afgerond. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Er kunnen nu géén bezwaren meer worden ingediend tegen de bouwplannen. Op de ontwerpvergunning in het voorjaar kwam 1 zienswijze, over geluid en slagschaduw. In de definitieve bouwvergunning is daarop gereageerd. Tegen de definitieve vergunning van 19 augustus jongstleden is geen beroep ingesteld. Dat bewijst volgens de betrokkenen dat de coöperatieve aanpak werkt. Géén discussie tegen windenergie, maar een omgeving en buren die op de hoogte zijn en graag meedoen.

7 turbineleveranciers zijn gevraagd een offerte voor het leveren van turbines uit te brengen. Verwacht wordt zo een prijsvoordeel te kunnen behalen. Het Burgerwindpark Heibloem kan in augustus 2019 aangesloten worden op het Enexis-net. De planning is dat in de loop van september 2019 de molens kunnen draaien.

Het Enexis-net in Midden-Limburg is niet sterk genoeg om de geplande windparken aan te sluiten. Daarop heeft Enexis besloten het onderstation in Helden (de Keup) te verzwaren met een extra transformator en koppeling naar het hoogspanningsnet van Tennet. Het duurt een paar jaar voordat die aansluiting gereed is. Technici van Enexis hebben een tussenoplossing bedacht: op de bestaande transformatoren een 20.000-voltaansluiting maken. Die nieuwe aansluiting is pas in de loop van 2020 gereed. Windpark Ospeldijk en andere parken zullen van die aansluiting gebruik gaan maken. Windpark Heibloem kan nog op 10.000 volt worden aangesloten en hoeft daar niet op te wachten. Op termijn kan, indien gewenst, ook overgeschakeld worden  naar 20.000 volt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!