Ontwerp-Inpassingsplan windpark Westfrisia ter inzage

UTRECHT – Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Westfrisia ligt van 1 september tot en met 12 oktober 2016 ter inzage.

Windenergie, Windmolen, WIndpark, Noord-Holland, Alkmaar,
©: Windenergie Courant

De ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap liggen gelijktijdig ter visie.

Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Inwoners en organisaties hebben 6 weken de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen.

Het beoogde windpark Westfrisia omvat 5 windturbines en de geplande locatie ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik. Op grond van de binnen-gekomen zienswijzen kunnen de ontwerpen worden aangepast.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!