Overheden en Windkoepel Groen gaan samen voor duurzame energie

Landelijke, regionale en lokale overheden en Windkoepel Groen hebben een intentieoverkomst getekend. Zij zetten zich ervoor in om Windplan Groen te realiseren: nieuwe windmolens in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Windkoepel Groen (red. de initiatiefnemer van Windplan Groen), het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad hebben een intentieovereenkomst getekend. Hiermee spreken zij uit samen te werken aan de realisatie van Windplan Groen. Namelijk het saneren, opschalen en bouwen van nieuwe windmolens in projectgebied Oost. Dat is het oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Doel is om bestaande windmolens in het projectgebied te vervangen door grotere turbines die meer energie opwekken. Het streven is dat er 300 tot 400 megawatt aan opgesteld vermogen windenergie komt te staan in het gebied. Dit resulteert erin dat er per jaar 950 miljoen kilowattuur groene stroom wordt opgewekt. Dat is evenveel als ruim 134.000 Nederlanders per jaar verbruiken en bespaart jaarlijks 500.000 ton CO2-uitstoot. Het gemiddelde – directe en indirecte – elektriciteitsverbruik per Nederlander in 2016 was 7044 kilowattuur.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!