Provincie Noord-Holland maakt voortijdig slopen oude windmolens mogelijk

UTRECHT – De provincie Noord-Holland zegt te willen voorkomen dat oude windmolens die rijp zijn voor de sloop langer blijven staan dan nodig.

Windmolen
©: Wikipedia CommonsNeukiJ

Volgens de provincie staan sommige oude windmolens uit veiligheidsoverwegingen stil, maar ontstaat juist daardoor een gevaarlijke situatie. Omdat de wieken niet meedraaien zou het risico op het afbreken van de wieken worden verhoogd.

De windmolens kunnen daarom voortijdig te worden gesaneerd. Eigenaren behouden het recht om de windmolens in te zetten voor herstructurering.

Het besluit geldt voor nog te saneren turbines. De sanering moet liggen ná de peildatum van 15 december 2014.

Daarnaast moet de te saneren turbine verouderd of beschadigd zijn waardoor sanering uit veiligheidsoverwegingen nodig is. Ook moet de te slopen turbine geregistreerd zijn bij het bevoegd gezag, bijvoorbeeld in de vorm van de vereiste sloopvergunning of sloopmelding.

Lees meer over windenergie in Noord-Holland in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!