Raad van State ontvangt beroepen tegen Inpassingsplan Wind A16

De Raad van State heeft in totaal 29 unieke beroepen ontvangen op het Provinciaal Inpassingsplan van de provincie Brabant dat de komst van windmolens langs de A16 mogelijk maakt. Belanghebbenden konden tot 22 november beroep aantekenen.

Ook zijn er 4 zienswijzen ingesteld tegen de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Tegen deze vergunningen was het tot 10 december mogelijk om beroep aan te tekenen. Wanneer de Raad van State de beroepen inhoudelijk gaat behandelen en wanneer hij uitspraak doet, is nog niet bekend. Bij de inhoudelijke behandeling zal ook duidelijk worden op welke punten er precies beroep is aangetekend.

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) – dat in oktober door de provincie Brabant werd vastgesteld – maakt de bouw van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. De ontwikkelaars wachten de afhandeling van de beroepen bij de Raad van State af voordat de windmolens gebouwd worden. Naar verwachting kunnen de windmolens in 2020 gebouwd worden. (foto: Provincie Brabant)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!