Rechter geeft groen licht voor windpark Bijvanck in Zevenaar

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan over windpark Bijvanck. Het provinciale inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming zijn met de uitspraak onherroepelijk geworden.

Jacob van Dijk, de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Gelderland voor energietransitie, toont zich content: ‘Ik ben blij met het oordeel van de Raad van State dat we de procedure zorgvuldig hebben doorlopen. Na 4 jaar is er nu duidelijkheid voor het gebied. Ik ben tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Blijdschap vind ik niet passend omdat ik me realiseer dat niet iedereen in het gebied dit zo ervaart.’

Met de uitspraak is een einde gekomen aan een traject dat in 2012 is gestart. De provincie Gelderland is daartoe wettelijk verplicht omdat de gemeente niet aan de komst van windmolens mee wil werken.

Het inpassingsplan en de vergunningen zijn in stand gebleven, op een klein detail in de planregels van het inpassingsplan na (afstand turbine tot de gasleiding). De Afdeling heeft daarvoor zelf een nieuwe regel gegeven die binnen 4 weken moet worden opgenomen in het inpassingsplan.

De initiatiefnemer kan nu de voorbereidingen voor de bouw starten. Ten minste 3 weken voordat dit gebeurt, moet de initiatiefnemer informatie aanleveren over onder meer de technische specificaties van de windturbines bij de Omgevingsdienst (ODRA).

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!