SDE+-regeling: vanaf 2020 gebruik van KNMI-data voor vaststellen subsidie

Binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) worden voor 2019 bij wind op land voor de vaststelling van het basisbedrag van de subsidieregeling 5 windsnelheden onderscheiden. Voor iedere Nederlandse gemeente is op basis van data van het KNMI bepaald in welke categorie de betreffende gemeente valt. Uitgangspunt van deze indeling is de gemiddelde windsnelheid in de betreffende gemeente op een ashoogte van 100 meter. Omdat het om een gemiddelde gaat, is er echter niet altijd aansluiting bij de daadwerkelijke windsnelheid op een specifieke windlocatie in de gemeente. Gelet op de grote verschillen in windsnelheden heeft dit er in 2018 al toe geleid dat de gemeente Rotterdam is opgedeeld in 3 delen met ieder hun eigen windsnelheid.

Om deze problematiek op te lossen, heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd vanaf 2020 binnen de SDE+-regeling KNMI-data te gaan gebruiken in plaats van de gemeentelijke indeling.

Minister Wiebes meldt hierover het volgende aan de Tweede Kamer: ‘De data van het KNMI bieden de mogelijkheid om veel preciezer voor beoogde locaties voor windparken de daadwerkelijke windsnelheid vast te stellen. Ik ben dan ook van plan om met ingang van 2020 voor het bepalen van de windsnelheidcategorie van een te subsidiëren windturbine de windsnelheid te gebruiken die volgt uit de KNMI-data op een nader te specificeren ashoogte. Daarmee vervalt dan vanaf 2020 de gemeentelijke indeling. De sector is voorstander van deze wijziging, maar heeft desondanks graag wat meer tijd zich daarop voor te bereiden. Dat is dan ook de voornaamste reden dat ik deze wijziging nu aankondig voor 2020.’

(foto: Rijksoverheid)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!