Toch nog feestje voor Windpark Krammer, Raad van State maakt vergunningen onherroepelijk

UTRECHT – Het Inpassingsplan en de vergunningen voor het Zeeuwse windpark Krammer blijven in stand.

Windpark Krammer, Windenergie,
©: Windpark Krammer

Dit heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De bezwaren tegen de natuur- en omgevingsvergunning zijn ongegrond verklaard.

Een eerder bezwaar van een lokale mosselhandel uit Bruinisse waar de afdeling bestuursrechtspraak wel in meeging, ging over het rijksinpassingsplan. Dat zou in strijd zijn met een beleidsregel die verbiedt dat windparken op een waterkering worden gebouwd.

Deze beleidsregel is na de vaststelling van het rijksinpassingsplan gewijzigd. Het bouwverbod is vervangen door een bepaling die de bouw van windturbines toestaat als aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet wordt voldaan en dit blijkt ook het geval te zijn.

Hoger beroep

Andere bezwaren van de mosselhandel werden niet gegrond verklaard. Hoger beroep is niet meer mogelijk tegen de uitspraak.

Windpark Krammer gaat bestaan uit 35 windmolens die op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland worden gebouwd. Het is een initiatief van Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind.

Voor de initiatiefnemers van het windpark betekent de uitspraak alsnog dat er een feestje gevierd kan worden.

Afgelopen maandag zou een ‘vergunningenfeest’ worden gehouden voor de uitspraak van de RvS, maar de uitspraak zou met nog eens 6 weken verlengd worden. Toch blijkt er nu op korte termijn al een oordeel.  

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!