Voorjaarsronde SDE+ 2018: 67 megawatt wind op land goedgekeurd en 2,4 miljard euro budget over

In totaal zijn er in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 45 projecten voor wind op land goedgekeurd met een vermogen van 106,6 megawatt. Opmerkelijk is dat minister Wiebes eerder dit jaar de Tweede Kamer per brief meldde dat hij 47 aanvragen met een totaal vermogen van 68 megawatt had ontvangen voor wind op land; goed voor een budgetclaim van 150 miljoen euro. Nu zijn er echter 45 projecten met een totaal vermogen beschikt dat bijna 40 megawatt hoger ligt.

Vermoedelijk is er bij het ministerie of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dan ook een fout gemaakt bij het vaststellen van het vermogen van de verschillende aanvragen. Het heeft er alle schijn van dat een project in Toldijk niet 40 megawatt groot is zoals RVO.nl meldt, maar slechts 0,4 of zelfs 0,04 megawatt.

Update 24 augustus 13:44: de redactie van WindenergieCourant.nl heeft RVO.nl geïnformeerd over de vermoedelijke fout. RVO.nl meldt tegenover de redactie het volgende: ‘Abusievelijk staat er een onjuist beschikt vermogen in de download voor windenergie op land. We zoeken momenteel uit wat de juiste gegevens zijn.’ Het daadwerkelijke beschikte volume zou niet op 106,6 megawatt, maar op circa 67 megawatt uitkomen.

Zonne-energie leidt overigens de dans in de voorjaarsronde: er werden 3.774 zonnestroomprojecten gehonoreerd met een vermogen van 1.710 megawattpiek.

Toch is het budget bij lange na niet uitgeput, iets waar de minister al rekening meeheehield: ‘Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+ aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes’, aldus minister Wiebes eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!